Jump to content


Announcement: PRAVIDLA KLANU PRO WORLD OF TANKS BLITZ


Posted by sabiha


  Sergeant

 • Player
 • 901 battles
 • 468
 • Member since:
  10-11-2012

PRAVIDLA KLANU PRO WORLD OF TANKS BLITZ

 

Níže najdete pravidla pro zakládání, přidávání se a spravování klanu ve hře World of Tanks Blitz. Pravidla klanu jsou součástí pravidel hry.

 

Vezměte prosím na vědomí, že pravidla a omezení nejsou zcela vyčerpávající a nezahrnují všechny možnosti nevhodného či vulgárního chování.

 1. Registrace klanu se nabízí za poplatek. V okamžiku registrace se registrační poplatek automaticky strhne z účtu hráče, který klan zakládá.
 2. Počet členů klanu nesmí přesáhnout 50 lidí.
 3. Název klanu se skládá z celého názvu a značky (zkratky).
 4. Celý název klanu může obsahovat malé a velké znaky latinky, azbuky a ostatních národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_).
 5. Celý název klanu musí mít 2 - 25 znaků.
 6. Značka může obsahovat pouze velké znaky latinky, pomlčky (-), podtržítka (_) a číslice.
 7. Značka musí mít délku 2 až 5 znaků.
 8. Jak celý název klanu, tak jeho značka jsou v rámci projektu jedinečné. Během ověřování se neberou v potaz velké či malé znaky.
 9. Zakladatel klanu může do odpovídajícího pole zadat motto klanu. Motto klanu může obsahovat malé i velké znaky latinky, azbuky a ostatních národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_). Maximální délka klanového motta je 100 znaků. Pro pokračování musí být sekce motta vyplněna.
 10. Zakladatel klanu může do odpovídajícího pole zadat popis klanu. Popis klanu může obsahovat malé i velké znaky latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_). Maximální délka popis klanu je 1 000 znaků.
 11. Celé názvy a zkratky názvů klanů, klanové motta a popisy klanů nesmí:
 • Být přímo či nepřímo spojený s žádnými organizacemi, historickými či politickými představiteli, včetně těch, kteří byli odsouzeni za zločiny proti lidskosti, takže by mohli vyvolat negativní reakce značného množství lidí, nebo s jakýmikoliv názvy či představiteli teroristických organizací, včetně těch, které působí v současnosti. Příklad porušení: Nacistické atributy, zkratky nebo symboly jakéhokoliv druhu, např.: „SS“, stejně jako jména, příjemní nebo iniciály nacistických představitelů.
 • Obsahovat odkaz na rasovou nebo národnostní nadřazenost, stejně jako propagovat diskriminaci v jakékoliv formě.
 • Naznačovat jakoukoliv urážku nebo oplzlost.
 • Být spojován s pedofilií, nezpůsobilostí nebo následky obtěžování.
 • Jakkoliv urážet konkrétní etickou nebo rasovou skupinu.
 • Být přímo či nepřímo spojován se sexuálním stykem nebo násilím.
 • Přímo či nepřímo propagovat či odkazovat se na užívání alkoholu nebo drog.
 • Obsahovat zcela nebo částečně prvky chráněné autorskými právy či registrované ochranné známy.
 • Obsahovat informace, které by mohly vést k chybnému vnímání klanu jako správců projektu.
 • Obsahovat vulgární výrazy, zkratky nebo fráze.
 • Jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla podmínek licenční smlouvy mezi hráči a správci projektu, včetně pravomocných právních předpisů země projektu.
 • Obsahovat odkazy na jiné internetové zdroje, s výjimkou odkazů na zdroje z projektu, nebo jiné zdroje, které jsou správci projektu definovány jako vhodné. Název i značka klanu, a stejně tak i motta a popisy klanů nesmí porušovat výše uvedené body.
 1. Správci projektu sledují, zda hráči pravidla dodržují, a v případě, že pravidla poruší, vydávají disciplinární opatření na základě svého uvážení každého konkrétního případu. Klan, jehož plný či zkrácený název je považován za porušení pravidel, může být bez navrácení registračního poplatku rozpuštěn. Správci mají právo, ale nejsou povinní, dát klanu, který pravidla porušuje, až 24 hodin k odstranění tohoto porušení.
 2. Jakékoliv porušení těchto pravidel má za následek porušení licenční smlouvy koncového uživatele nebo podobných dokumentů, které upravují používání příslušné hry a zadává důvod k sankcím proti zakladateli klanu, nebo jiné osobě, která má ke správě klanu pravomoci.