Jump to content


Announcement: Regulamin gry World of Tanks Blitz oraz Regulamin Forum


Posted by voulezvous


  Sergeant

 • EU Community
 • 152 battles
 • 275
 • Member since:
  03-15-2012

REGULAMIN GRY

Dodatkowe postanowienia do Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („EULA”).

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 lipca 2016 r.

 

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Warunki świadczenia usług

Polityka prywatności

 

WAŻNE! PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ!

 

POPRZEZ INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB INNE KORZYSTANIE Z JEDNEJ LUB KILKU NASZYCH GIER BĄDŹ USŁUG W JAKIKOLWIEK SPOSÓB

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, PROSIMY NIE KONTYNUOWAĆ PROCESU REJESTRACJI I NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ NASZE WITRYNY ORAZ NIE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO NASZYCH STRON, GIER I USŁUG ANI NIE KORZYSTAĆ Z NICH.

 

1. Ogólne zasady:

1.01. Aby się zarejestrować, gracz musi mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Gracze są osobiście odpowiedzialni za swoje zachowanie zarówno na czatach publicznych, jak i czatach bitewnych. Gracze odpowiadają za ochronę swoich kont przed dostępem przez osoby trzecie. Zalecamy wybór trudnego do odgadnięcia hasła i nieużywanie go ponownie na żadnej innej witrynie internetowej, gdzie może ono zostać odczytane przez właścicieli bądź administratorów danej strony. W przypadku utraty konta lub włamania się na nie hakerów, prosimy niezwłocznie poinformować o tym dział pomocy technicznej poprzez witrynę Działu Obsługi Klienta.
Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat lub nie spełnia innych wymogów wiekowych, obowiązujących w miejscu jego zamieszkania, powinien poprosić rodzica lub opiekuna o zapoznanie się z EULA i zaakceptowanie jej w jego imieniu. Jeżeli użytkownik nie spełnia powyższych wymogów wiekowych, nie może używać Gry ani mieć do niej dostępu bez nadzorującego go rodzica lub opiekuna prawnego.

1.02. Twórca tego oprogramowania (firma Wargaming.net) nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poszczególnych graczy ani za treść wiadomości publikowanych przez nich na czatach i kanałach. Gracze są osobiście odpowiedzialni za swoje zachowanie i treść wiadomości publikowanych przez nich na wszelkich czatach i kanałach w grze.

1.03. Firma Wargaming.net zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego zdarzenia. Podjęte działania mogą być łagodniejsze lub bardziej dotkliwe niż działania wyszczególnione dla każdej z kategorii.

1.04. Firma Wargaming.net może zawiesić, rozwiązać, zmodyfikować lub usunąć konta graczy w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu oraz bez uprzedniego powiadomienia właściciela konta. Konta rozwiązane przez firmę Wargaming.net z powodu dowolnego rodzaju naruszenia, w tym bez ograniczeń z powodu naruszenia niniejszego regulaminu lub EULA, nie podlegają przywróceniu z jakiegokolwiek powodu. Dla celów wyjaśnienia a nie ograniczenia powyższego postanowienia przyjmuje się, że w większości przypadków zawieszenie, rozwiązanie lub usunięcie konta jest spowodowane naruszeniem niniejszego regulaminu, Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) lub innych regulaminów firmy Wargaming.net. Gracze mogą usunąć dowolne zarejestrowane przez siebie konto w dowolnym czasie, postępując zgodnie z instrukcją opublikowaną na Stronie internetowej. Firma Wargaming.net może w dowolnym momencie przestać świadczyć lub wspierać usługę.

1.05. Gracze, którzy postanowią dołączyć do gry, przyjmują do wiadomości i akceptują niniejszy regulamin oraz wszelkie inne stosowne regulaminy oraz przestrzegają ich niezależnie od okoliczności. Ponadto gracze akceptują, że Regulamin będzie obowiązywać wszelkie osoby, którym zezwolą korzystać ze swojego konta Wargaming.net lub swojego identyfikatora użytkownika. Zezwalając innemu użytkownikowi na używanie swojego konta, właściciel tego konta osobiście odpowiada za wszelkie skutki (w tym rozwiązanie takiego konta), które mogą wyniknąć z naruszenia regulaminu przez takiego użytkownika. Właściciel konta nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu środków w jakiejkolwiek walucie ani posiadanych kredytów.

1.06. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za żadne relacje w klanach. Liderzy klanów, ich zastępcy oraz oficerowie wedle własnego uznania starannie dobierają członków klanów (w szczególności dotyczy to przypisywania członków klanu do ważnych ról, takich jak skarbnik klanowy). Przypisując członka klanu do danej roli, lider klanu potwierdza swoje zaufanie do takiego członka. Dołączając do danego klanu Szeregowi potwierdzają, że akceptują zasady i regulaminy klanu. Należy pamiętać, że w przypadku konfliktu wewnątrz klanu, żadne informacje, takie jak logi skarbca itp., nie będą przekazywane na wniosek stron.

2. Zakazy, ograniczenia i warunki używania dla wszystkich czatów i kanałów w grze

Użytkownik zgadza się powstrzymać od poniższych czynności podczas używania Gry lub jakiegokolwiek czatu lub kanału dostarczanego przez firmę Wargaming.net.

2.01. Nadmierne używanie przekleństw i nieodpowiedniego języka nie jest mile widziane. Zalecane jest upewnienie się, czy włączony został filtr cenzurujący. Włączenie filtra cenzurującego nie jest wymówką dla łamania obowiązujących w grze i na czatach zasad, a nadmierne przeklinanie będzie podlegało karze.

2.02. Zabronione jest pisanie wiadomości w taki sposób, aby obejść działanie filtra cenzurującego.

2.03. Obelgi, ataki personalne, nadużycia lub nękanie nie będą w żadnym wypadku tolerowane.

2.04. Zabronione są uwłaczające komentarze odnoszące się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, płci czy preferencji seksualnych.

2.05. W każdym przypadku zabronione są aluzje odnoszące się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propaganda dyskryminacyjna.

2.06. Zabronione jest spamowanie lub publikowanie pozbawionych sensu wiadomości na czacie gry i na czatach bitewnych. Powyższe dotyczy również nadmiernego używania wielkich liter oraz nadmiernego publikowania wyników bitew.

2.07. Zabronione jest żebranie/nakłanianie w jakiejkolwiek formie w czatach i kanałach gry. Żebranie/nakłanianie obejmuje między innymi: proszenie użytkowników o przelanie prawdziwych pieniędzy do wirtualnego portfela, proszenie o dodatkowe kredyty i prośby o przekazanie złota używanego w grze.

2.08. Wszelkiego rodzaju reklamowanie sprzedaży, wymiany lub innych opcji przekazania kont pomiędzy użytkownikami w czatach i kanałach gry narusza EULA i jest zabronione.

2.09. Zabronione jest rozpowszechnianie danych osobowych użytkowników bez ich zgody.

2.10. Zabronione jest zniesławianie lub publikowanie fałszywych informacji o użytkownikach w czatach i kanałach gry.

2.11. Zabronione jest podejmowanie prób wymuszenia informacji od użytkowników, w tym informacji wymaganych do używania ich konta.

2.12. Zabronione są rozmowy o rzeczach niezgodnych z prawem, takich jak nielegalne narkotyki, oraz publikowanie linków odnoszących się do takich rzeczy. Powyższe odnosi się do rozmawiania na temat lub podawania linków do witryn internetowych zawierających treści wulgarne, rasistowskie, obraźliwe, niezgodne z prawem lub wszelkie inne treści zabronione w EULA, a także podawanie linków do zasobów zawierających takie reklamy lub treści.

2.13. Zabronione są rozmowy o nieopublikowanych elementach gry, cheatach, modyfikacjach hakerskich, koniach trojańskich czy złośliwym oprogramowaniu oraz linkowanie do takich elementów. Jeżeli użytkownik podejrzewa istnienie cheatu lub modyfikacji hakerskiej w grze lub jeśli ma inne problemy lub obawy dotyczące tych tematów, powinien przekazać stosowne informacje działowi pomocy technicznej.

2.14. Zabronione są rozmowy o stronach internetowych związanych ze sprzedażą złota, kredytów, kodów promocyjnych, usług podbijania poziomu oraz kont gry, a także reklamowanie takich usług i podawanie linków do takich stron.

2.15. Zabronione są groźby zniszczenia pojazdów sojuszników lub ujawnienia przeciwnikom pozycji sojuszników, niezależnie od tego, czy zostały one zrealizowane.

2.16. Zabronione jest grożenie śmiercią oraz grożenie użyciem przemocy w prawdziwym życiu skierowane wobec użytkowników, moderatorów czy administracji projektu.

2.17. Zabronione są wszelkiego rodzaju wiadomości reklamowe na czatach ogólnych i czatach bitewnych. Wyjątek stanowią reklamy związane z grą World of Tanks, dotyczące, na przykład, tworzenia plutonów, rekrutacji do kompani, czy rekrutacji do klanu, które dozwolone są z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń. Nie mogą one być dłuższe niż trzy (3) wiersze standardowego okna czatu i nie mogą być publikowane częściej niż raz na 15 minut w czatach w garażu lub raz na jedną rozgrywkę podczas bitwy.

2.18. Wspominanie o innych grach oraz rozmawianie o nich jest dozwolone, chyba że charakter rozmowy zmieni się w bezpośrednie promowanie innej gry.

2.19. Zabronione jest rozmawianie na tematy społeczne, religijne, polityczne, niezgodne z prawem lub na inne kontrowersyjne tematy, których poruszanie może stanowić wykroczenie. Powyższe dotyczy między innymi negatywnego przedstawiania postaci religijnych i politycznych.

2.20. Zabronione jest rozmawianie na czatach i kanałach w grze o decyzjach lub sankcjach wprowadzonych przez Moderatorów lub Administrację.

2.21. Surowo zabronione są wszelkiego rodzaju prowokacje w stosunku do innych graczy prowadzące do naruszenia postanowień EULA oraz innych dodatkowych postanowień.

2.22. Wszelkie oświadczenia oraz inne działania, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, są surowo zabronione oraz będą stanowczo zwalczane.

2.23. Zabronione są wszelkie próby tworzenia pseudonimów, grup czy zorganizowanych społeczności graczy kojarzących się w jakikolwiek sposób z organizacjami, których funkcjonowanie narusza obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze. Powyższe dotyczy między innymi bezpośrednich i pośrednich odwołań do symboli, skrótów czy przywódców nazistowskich.

2.24. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów lub informacji chronionych prawem autorskim, znakami towarowymi lub patentami oraz materiałów lub informacji poufnych lub zastrzeżonych, jak również naruszanie jakichkolwiek praw innych osób, w tym prawa do prywatności lub prawa do wizerunku.

3. Nazwy (graczy, drużyn i klanów), awatary, obrazy, podpisy i logo klanów

Uwaga: w niektórych grach klany nie są dostępne

Niektóre treści wykorzystywane w nazwach, awatarach, obrazach/filmach, podpisach i logotypach klanowych nie powinny mieć miejsca na forach ani w grze, ze względu na ich obraźliwy, irytujący lub niestosowny charakter. Poniższa lista stanowi jedynie przykład, jednakże daje pewne wyobrażenie o nazwach, obrazach, podpisach, awatarach i logotypach klanowych, które nie są akceptowane w środowisku Gry:

Nazwy, awatary, obrazy, podpisy i logotypy klanów ...

3.01 które zawierają wulgaryzmy, również w formie skróconej.

3.02 które zawierają obelgi, ataki personalne, nadużycia lub nękanie.

3.03 które zawierają niedrukowalne słowa lub skróty lub takie, które są nieatrakcyjne lub nieczytelne.

3.04 które w całości lub części zawierają elementy chronione prawem autorskim lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.

3.05 które mają (w jakikolwiek sposób) implikacje rasistowskie lub nacjonalistyczne i mogą obrażać określoną grupę narodową, etniczną, wyznaniową lub rasową.

3.06 które zawierają aluzje odnoszące się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propagandę dyskryminacyjną.

3.07 które zawierają uwłaczające komentarze odnoszące się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, stanu umysłowego, płci czy preferencji seksualnych.

3.08 które mają związek z seksualnością, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym lub są obraźliwym nawiązaniem do ludzkiego ciała lub jego funkcji.

3.09 które zawierają nagość, materiały pornograficzne lub inne treści, które są uznawane za nieodpowiednie.

3.10 które epatują brutalnością lub przemocą lub są obsceniczne bądź wulgarne.

3.11 które nawiązują do uzależniających lub nielegalnych substancji lub ich stosowania bądź do innych czynności niezgodnych z prawem.

3.12 które zawierają logotypy, symbole, emblematy lub figury w jakikolwiek sposób związane z organizacjami, które naruszają lub naruszały obowiązujące przepisy lub regulaminy, czyli takie, które mogą wywołać silną negatywną reakcję lub skojarzenia albo promować nienawiść na tle narodowym, etnicznym lub wyznaniowym. (na przykład wykorzystujące różne wariancje nazistowskich symboli, skrótów i znaków [88, 14, 420, SS] lub podobne stylizacje [takie jak 55], jak również tożsamość, imiona i nazwiska przywódców nazistowskich.)

3.13 które nawiązują do religii głównego nurtu i mogą być obraźliwe, np. wykorzystujące takie imiona jak Bóg, Jezus, Allah, itd.

3.14 które są związane z negatywnymi osobistościami historycznymi lub politycznymi, przede wszystkim takimi, które były sądzone przez międzynarodowe trybunały za zbrodnie przeciwko ludzkości, które wzbudzają uczucia cierpienia lub obrzydzenia u większości osób, a także z członkami istniejących obecnie organizacji terrorystycznych.

3.15 które negatywnie przedstawiają osoby związane z projektem lub administrację.

3.16 które w jakikolwiek inny sposób bezpośrednio lub pośrednio naruszają Umowę licencyjną użytkownika końcowego lub prawa lokalne (powyższe dotyczy również linków do witryn internetowych zawierających materiały o charakterze wskazanym powyżej).

Jeżeli nazwy (graczy lub klanów), awatary, podpisy, obrazy/filmy lub logotypy klanów na forach lub w grze naruszają powyższe zasady, konto gracza może zostać zmienione, zawieszone lub ograniczone. Ponadto administracja zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany wszelkich nazw (graczy, drużyn lub klanów) oraz awatarów, obrazów lub obrazów klanowych na forach lub w grze, które są uznawane za nieodpowiednie.

4. Nieodpowiednie zachowanie w grze / Zasady fair play

Poniższe działania są zabronione w grze:

4.01. Umyślne uszkadzanie pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny (uszkodzenie sojusznika).

4.02. Umyślne niszczenie pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny (zniszczenie sojusznika).

4.03. Umyślne blokowanie (z przodu i z tyłu) pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny.

4.04. Umyślne podpieranie (blokowanie z jednej strony w przypadku, gdy bok pojazdu innego użytkownika styka się z niezniszczalną przeszkodą, aby uniemożliwić mu swobodne przemieszczanie) pojazdu gracza z tej samej drużyny.

4.05. Umyślne informowanie członków przeciwnej drużyny poprzez czat bitewny lub głosowy o pozycji pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny.

4.06. Umyślne wykorzystywanie systemu fizyki w celu uszkodzenia sojuszniczego czołgu, samolotu lub okrętu oraz inne podobne działania. Powyższe obejmuje między innymi wpychanie sojuszniczych czołgów na linię ognia, spychanie sojuszniczych czołgów z klifów, mostów, do wody, itd.

4.07. Korzystanie z botów, makr, aplikacji do automatycznego klikania czy też nagrywania sekwencji klawiszy i ruchów myszą lub innych metod służących gromadzeniu kredytów i doświadczenia bez udziału gracza w bitwie lub przy udziale pasywnym (nadmierna i powtarzająca się gra pasywna).

4.08. Wszelkie zachowania uznane przez pracowników Wargaming za zakłócające rozgrywkę innych osób mogą podlegać karze w trybie określonym w punkcie 1.04. Zachowania takie obejmują, między innymi: złośliwe lub umyślne nękanie w grze, umyślne wykorzystywanie mechanik gry lub wszelkie czynności, które w sposób umyślny są niezgodne z projektem gry lub naruszają go. Ograniczenia w grze będą stosowane w każdym przypadku w celu ochrony pozytywnego i zabawnego środowiska gry, po drobiazgowym dochodzeniu i wewnętrznej naradzie.

5. Egzekwowanie regulaminu

„Automatyczny system zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych” aktywnie skanuje logi gry w poszukiwaniu graczy, którzy masowo zadają obrażenia pojazdów z ich własnej drużyny (uszkodzenie sojusznika) lub umyślnie niszczą pojazdy swoich sojuszników (zniszczenie sojusznika).

Uwaga: Automatyczny system zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych jest niedostępny w niektórych Grach, na przykład w World of Tanks Blitz. Wynika to z faktu, iż zadawanie obrażeń lub niszczenie pojazdów członków własnej drużyny jest co do zasady wyłączone.

5.01. W oparciu o logi z bitew z pewnego okresu, obejmującego zwykle kilka dni, automatyczny system wyszukuje graczy, którzy brali udział w zdarzeniach związanych z uszkadzaniem lub niszczeniem sojuszników. Obliczenia są dość skomplikowane, a głównym czynnikiem branym pod uwagę jest współczynnik uszkodzeń zadanych sojusznikom do całkowitych uszkodzeń.

5.02. Jeżeli powyższy współczynnik dla danego użytkownika przekracza pewną ustaloną wartość progową, system identyfikuje go jako osobę naruszającą zasady gry, gdyż jego głównym celem jest zadawanie uszkodzeń pojazdom sojuszników.

5.03. Jeżeli współczynnik obrażeń przekroczy weryfikowaną wartość wprowadzoną w celu odróżnienia graczy, którzy umyślnie niszczą sojuszników, taki użytkownik oznaczany jest jako sprawca i trafia na listę zawieszonych.

5.04. Przy obliczaniu współczynnika obrażeń zadanych sojusznikom do całkowitych obrażeń pod uwagę brane są wyłącznie bitwy, w których wystąpiły przypadki uszkodzenia/zniszczenia sojusznika.

5.05. W związku z wprowadzeniem Automatycznego systemu zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych, poniżej wymieniono środki, które mogą być podejmowane wobec sprawców:

 • Pierwsze zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom skutkuje zawieszeniem konta gry na 1 godzinę.
 • Drugie zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom (recydywa) skutkuje zawieszeniem konta gry na 1 dzień.
 • Wielokrotne zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom (systematyczna recydywa) skutkuje PERMANENTNYM zawieszeniem konta.

„Automatyczny system zgłaszania botów” aktywnie sprawdza logi gry wyszukując graczy, którzy używają automatycznych botów, aplikacji do automatycznego klikania, makr, aplikacji do nagrywania sekwencji klawiszy i ruchów myszą lub innych metod służących gromadzeniu kredytów i doświadczenia bez udziału gracza w bitwie lub przy udziale pasywnym.

5.06. W przypadku wykrycia pojedynczych lub krótkotrwałych oznak użycia automatycznych skryptów (oprogramowania botów) w logach użytkownika, konto użytkownika poddawane jest szczegółowej kontroli przez administrację. Właściciel konta może zostać poinformowany o tym fakcie poprzez specjalne powiadomienia wysyłane na zarejestrowany adres e-mail.

5.07. W przypadku wykrycia masowego lub wyraźnego używania automatycznych skryptów lub oprogramowania botów w logach użytkownika, konto użytkownika jest zawieszane permanentnie, z możliwością zdjęcia zawieszenia w przyszłości po wykonaniu przez administrację pełnego wycofania pojazdów, osiągnięć, środków (kredytów) i badań, z wyłączeniem czołgów premium, materiałów eksploatacyjnych premium, pocisków premium oraz złota.

5.08. Automatyczny system zgłaszania botów nie ma zastąpić działu pomocy technicznej, a jedynie ułatwić jego pracę. Stąd też najtrudniejsze sprawy będą rozpatrywane indywidualnie przez dział pomocy technicznej.

6. Zgłaszanie naruszeń w grze

W niektórych Grach użytkownik będzie mógł skorzystać z Automatycznego systemu zgłaszania niszczenia pojazdów sojuszniczych. W takim przypadku działać będzie automatyczny system śledzenia naruszeń zasad gry (uszkodzenia/zniszczenia sojuszników), a administracja zwraca uwagę, że wraz wprowadzeniem tego systemu skargi użytkowników dotyczące wyżej wymienionych naruszeń nie będą rozpatrywane. Od tego momentu wszystkie kary za zadawanie uszkodzeń drużynowych i przypadki zniszczenia sojusznika będą wykonywane automatycznie bez ingerencji pracowników działu pomocy technicznej. System został dostosowany, wielokrotnie sprawdzony i obecnie działa prawidłowo. Zwracamy również uwagę na fakt, że wzięliśmy pod uwagę wiele możliwych okoliczności towarzyszących różnym naruszeniom (w tym okoliczności łagodzących i obciążających). Wszelkie prośby dotyczące anulowania bana czy skrócenia okresu kary nałożonej przez system będą ignorowane. Dodatkowe informacje na temat śledzenia użytkowników niszczących sojuszników i używających botów można znaleźć na stronie:

Automatyczny system zgłaszania niszczenia pojazdów sojuszniczych

7. Oficjalny język

7.01. Czat ogólny: Oficjalnym językiem czatu ogólnego w grze (oraz wszelkich innych czatów nieprzeznaczonych dla konkretnego języka) jest język angielski. Graczy, którzy chcą porozumiewać się w języku ojczystym, zachęca się do korzystania z kanałów utworzonych specjalnie dla ich języka.

7.02. Czat bitewny w grze Preferowanym językiem jest język angielski, ale inne języki są dozwolone. Prosimy o wyrozumiałość dla graczy posługujących się innymi językami.

Uwaga: niektóre kanały czatów nie są dostępne w niektórych grach.

8. Ważne/Inne postanowienia

8.01. Powtarzające się naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub EULA, w tym postanowień wyszczególnionych powyżej, w wielu przypadkach będą skutkować trwałym zawieszeniem konta gry lub konta na forach.

8.02. Obowiązywanie niniejszych zasad nie jest uzależnione od używanego języka. Wyrażenia objęte niniejszym Regulaminem w każdym przypadku podlegają wymienionym karom, niezależnie od tego, czy są one nieodpowiednie w języku angielskim, czy w jakimkolwiek innym języku.

8.03. Gracze mogą kierować swoje opinie i uwagi do: działu pomocy technicznej (odwołania od zawieszenia konta gry), na witrynie internetowej: https://eu.wargaming.net/support/

 

REGULAMIN FORUM

 

Witamy na Oficjalnym forum World of Tanks Blitz!

To forum zostało stworzone i jest własnością Wargaming.net i istnieje po to, by zapewnić użytkownikom możliwość przedyskutowania pomysłów, uczestnictwa w wydarzeniach, podzielenia się i uzyskania porad dotyczących gry oraz omawiania wszelkich aspektów gry World of Tanks Blitz. Prosimy pamiętać, że dostęp do tego forum jest przywilejem, a nie prawem. Dostęp do tego forum stanowi przywilej (nie prawo), który może zostać unieważniony przez Wargaming.net w każdym momencie z powodów uwzględniających (jednak nie ograniczających się do) naruszenie zasad forum. Aby uniknąć doświadczenia takiej sytuacji oraz zapewnić przyjazne i otwarte środowisko na łamach forum, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami:

Pamiętajcie o tym, że podane niżej zasady służą jedynie jako wskazówki. Zastrzegamy sobie prawo oceny i reakcji do każdego incydentu indywidualnie przed podjęciem decyzji o koniecznych krokach, które należy podjąć. Użyte sankcje mogą być mniej lub bardziej surowe i zależeć będzie to od sytuacji. Dopuszczają one czasowe lub permanentne zawieszenie konta Wargaming.net.

Lista sankcji:

Nr.1: Pisemne ostrzeżenie od jednego z moderatorów lub pracowników Wargaming.net z prośbą o zachowanie zgodne z wytycznymi forum.

Nr.2: 14-dniowy zakaz udzielania się na forum dla Twojego konta Wargaming.net.

Nr.3: 1-roczny zakaz udzielania się na forum dla Twojego konta Wargaming.net (permanentny zakaz w ekstremalnych przypadkach).

Sankcje mogą wydawać się surowe, ale jest prosty sposób na to by ich uniknąć: nie łam zasad I wszyscy będą szczęśliwi.

Sankcje wygasają po 6 miesiącach. Jeśli gracz zostanie ukarany więcej niż raz w okresie 6 miesięcy, druga sankcja będzie wyższego poziomu od poprzedniej. Jeśli gracz nie dostanie żadnej kolejnej sankcji przez 6 miesięcy, jego lub jej status wraca do stanu zerowego.

Administracja i moderacja forum:

Forum jest pod opieką pracowników działu Społeczności Wargaming.net oraz moderatorów. Pracownicy działu Społeczności można rozpoznać po przynależności do tej grupy: "WG Staff". Skargi i wszelkie problemy techniczne można zgłaszać do Działu Obsługi Klienta: https://eu.wargaming.net/support/ Jeśli chcecie zgłosić skargę na działanie moderatorów, prosimy o kontakt z ich bezpośrednim menedżerem przez prywatną wiadomość na forum: Abcioo

Reguły forum:

1. Etykieta:

Językiem oficjalnym forum jest język angielski. Używanie innych języków jest dozwolone jedynie w specjalnych sekcjach językowych.

 • Nie przeklinaj

 

 • Pisz na temat

Forum World of Tanks Blitz służy do dyskusji na tematy związane bezpośrednio z grą World of Tanks Blitz

Tematy niezwiązane z World of Tanks Blitz lub Wargaming.net zostaną usunięte.

 • Nie dyskutuj na temat moderacji i sankcji

Lektura naszych Reguł pomoże w zrozumieniu, dlaczego Twój wpis podległ moderacji

 • Nie używaj nicków pracowników Wargaming w tytule Twoich postów

Wszelkie ważne i nagłe sprawy należy zgłaszać bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta

 • Nie zakładaj wątków po to by dzielić się prywatnymi wiadomościami

Wymiana wiadomości z Działem Obsługi Klienta oraz przez prywatne wiadomości powinny pozostać prywatne.

 • Nie podszywaj się pod członków administracji i moderatorów

Próba podszycia się zostanie ukarana bardzo surowo!

 • Pamiętaj, że tekst o kolorze czerwonym jest zarezerwowany jedynie dla pracowników Wargaming.net!

Nie twórz wpisów w całości pisanych dużymi literami, nie używaj zwodniczych tytułów oraz nadmiernej ilości znaków interpunkcyjnych

 • Nie ‘podbijaj’ wpisów
 • Nie pisz o zamkniętych lub usuniętych wątkach.
 • Bądź konstruktywny:

Postując, rób to w dobrych intencjach. Unikaj wpisów które nie mają nic konstruktywnego lub pozytywnego do powiedzenia.

Twój wpis powinien dodawać do dyskusji lub oferować rozwiązanie dle poruszonego problemu.

Jeśli Twoim jedynym powodem dla wpisu jest bycie negatywnym, wpis ten nie jest wart zachodu.

 • Respektuj innych

Respektuj innych i traktuj ich tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Pamiętaj, że nasze forum jest otwarte na dyskusję dla wszystkich naszych graczy.

 

2. Zakaz piętnowania

Niewłaściwe zachowanie w grze powinno być raportowane bezpośrednio w grze.

Unikaj:

 • Oskarżania innych o bycie toksycznym w grze
 • Oskarżania innych o działania na szkodę innych
 • Oskarżania innych o użycie cheatów i innych zakazanych usług
 • Oskarżania innych o trollowanie forum
 • Ogłaszania, że kogoś zaraportowałeś

3. Nie zniżaj się do ataków osobistych, obelg i nagabywania:

 

Unikaj:

 • Obelg
 • Obraźliwych uwag na tle etnicznym
 • Promowania nienawiści narodowych
 • Gróźb dla życia
 • Spammowania i trollowania
 • Rozpowszechniania prywatnych informacji
 • Linkowania do stron zawierających którykolwiek z powyższych punktów

4. Nie spamuj!

Unikaj:

 • Powtarzanych wpisów na ten sam temat
 • Tworzenia tych samych wpisów w wielu wątkach
 • Tworzenia wpisów bez znaczenia
 • Wklejania linków stron zakazanych lub reklamujących inne usługi
 • Ogłaszania sprzedaży czegokolwiek
 • Ogłaszania sprzedaży usług osób prywatnych i firm
 • Zbędnego pisania dużymi literami, używania innych czcionek, kolorów i grafik
 • Błagania
 • ‘Podbijania’ wpisów (chyba, że zasady tego wątku na to pozwalają w tej sekcji forum)
 • Nadużywania guzika "Reported Post" niepotrzebnie

 

5. Nie dyskutuj o nielegalnych/zakazanych czynach

Dyskusja na temat rzeczy i czynów nielegalnych zaowocuje usunięciem wpisu oraz surowymi karami ze strony moderatorów. Wszelka nielegalna działalność zostanie także zgłoszona odpowiednim władzom.
 

Unikaj:

 • Wklejania linków do nielegalnego oprogramowania/pobierania nielegalnego oprogramowania
 • Wklejania linków do nielegalnych hacków/ modyfikacji
 • Wklejania linków do stron wyłudzających dane osobiste
 • Ogłaszania lub próśb o sprzedaż konta
 • Wpisów o cheatach, hackach, koniach trojańskich lub programach o szkodliwym działaniu
 • Ogłaszania lub próśb o dzielenie się kontem
 • Ogłaszania lub próśb o kupno/sprzedaż waluty w grze
 • Ogłaszania lub próśb o kupno/sprzedaż kodów promocyjnych
 • Ogłaszania lub próśb o pomoc w osiąganiu kolejnych poziomów w grze
 • Wklejania linków do stron zawierających którykolwiek z powyższych punktów.

6. Materiały dla dorosłych

Unikaj:

 • Materiałów pornograficznych wszelakiego rodzaju
 • Materiałów przedstawiających prawdziwe sceny z krwią, śmiercią oraz szczególnie okrutnych aktów
 • Materiałów pokazujących akty (częściowych lub pełnych) i czynności seksualne
 • Wklejania linków do stron zawierających którykolwiek z powyższych punktów.

 

 

7. Nieodpowiednie/delikatne tematy

Unikaj dyskusji o:

 • Religii
 • Seksie
 • Polityce
 • Problemach społecznych

Ponadto, unikaj niestosownych nazw, awatarów lub sygnatur zawierających kontrowersyjne treści religijne lub osoby historyczne.
 

8. Nie próbuj oszukać systemu sankcji

Jeśli dostałeś sankcję, moderatorzy są w stanie ją rozszerzyć na wszystkie konta alternatywne, które możesz posiadać na forum.

UWAGA

Administracja rezerwuje sobie prawo poprawek i modyfikacji powyższych Reguł zgodnie z potrzebami Społeczności by zapewnić jej sprawne działanie.

Kontynuacja łamania powyższych Reguł oraz umowy licencyjnej (EULA) będzie często karana permanentnym zawieszeniem konta w grze i/lub na forum.

 

Updated:  25-01-2017