Jump to content


Announcement: ZASADY FUNKCJONOWANIA KLANU W WORLD OF TANKS BLITZ


Posted by sabiha


  Sergeant

 • Player
 • 901 battles
 • 468
 • Member since:
  10-11-2012

ZASADY FUNKCJONOWANIA KLANU W WORLD OF TANKS BLITZ

 

Poniżej znajdują się  zasady tworzenia, dołączania i zarządzania klanem w World of Tanks Blitz. Zasady funkcjonowania klanu są częścią Zasad Gry.

 

Zwróć uwagę na to, że zasady i obostrzenia nie są wyczerpujące i nie pokrywają wszystkich możliwych obraźliwych lub znieważających zachowań.

 1. Za rejestrację klanu wymagane jest uiszczenie podstawowej opłaty. Opłata rejestracyjna zostanie automatycznie pobrana z konta gracza tworzącego klan w momencie rejestracji.
 2. Liczba członków klanu nie może przekraczać 50 osób.
 3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i tagu (skrót).
 4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_).
 5. Pełna nazwa klanu musi zawierać od 2 do 25 znaków.
 6. Tag może zawierać jedynie wielkie litery alfabetu łacińskiego, łączniki (-), podkreślenia (_) i cyfry.
 7. Tag musi mieć od 2 do 5 znaków.
 8. Zarówno pełna nazwa, jak i tag są unikatowe. Podczas weryfikacji nazwy, pomyłka nie jest brana pod uwagę.
 9. Twórca klanu może wpisać motto klanu w odpowiednim polu. Motto klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_). Maksymalna długość klanowego motto to 100 znaków. Sekcja motta musi być wypełniona, by kontynuować.
 10. Twórca klanu może wpisać opis klanu w odpowiednim polu. Opis klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_). Maksymalna długość opisu klanu to 1000 znaków.
 11. Pełna i skrócona nazwa klanu i motta klanu nie mogą:
 • Być związane jawnie bądź ukrycie z jakąkolwiek organizacją, postacią historyczną czy polityczną, włączając osoby uwikłane w zbrodnie przeciwko ludzkości, powodujące negatywne reakcje znacznej liczby osób lub członków i nazw organizacji terrorystycznych, włączając w to aktualnie istniejące. Przykład naruszenia: nazistowskie atrybuty, skróty lub symbole wszelkiego rodzaju, np. „SS”, tak jak również imiona, nazwiska lub inicjały przedstawicieli nazistów,
 • nawiązywać do wyższości rasowej lub narodowościowej, tak jak i promować dyskryminację w jakikolwiek sposób,
 • zawierać jakichkolwiek obelg lub nieprzyzwoitości,
 • nawiązywać do pedofilii, niepełnosprawności lub konsekwencji nękania,
 • obrażać w jakikolwiek sposób pewną grupę etniczną lub rasową,
 • być powiązane w sposób jawny bądź ukryty ze współżyciem seksualnym lub przemocą,
 • promować w sposób jawny bądź ukryty spożycie alkoholu lub zażywanie narkotyków,
 • zawierać (w całości lub części) elementy znaku towarowego chronionego prawami autorskimi,
 • zawierać informacje, które mogą prowadzić do mylnego postrzegania klanu jako klan Administracji,
 • zawierać nieprzyzwoite akronimy, wyrażenia oraz frazy,
 • w jakikolwiek sposób łamać warunki Umowy Licencyjnej pomiędzy Graczami a Administracją projektu, w tym łamać ustawodawstwo, pod którego jurysdykcją jest Projekt,
 • zawierać odnośniki do innych zasobów Internetu, z wyjątkiem odnoszących się do zasobów Projektu lub innych zasobów, które są uważane za odpowiednie przez Administrację. Zarówno pełna nazwa, tag, tak jak motta i opisy klanu nie mogą łamać powyższych punktów.
 1. Administracja Projektu monitoruje stosowanie się graczy do zasad i zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy dyscyplinarnej. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa łamie zasady może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Administracja ma prawo, lecz nie jest zobligowana do dania klanowi łamiącego zasady 24 godzin na wyeliminowanie wykroczenia.
 2. Jakiekolwiek złamanie tych Zasad automatycznie pociąga za sobą złamanie zasad Umowy Użytkownika lub innego, podobnego dokumentu zarządzającego funkcjonowaniem odpowiedniej gry i daje podstawy do wyciągania konsekwencji od twórcy klanu lub innej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie klanem.