Jump to content


Announcement: WORLD OF TANKS BLITZ İÇİN KLAN KURALLARI


Posted by sabiha


  Sergeant

 • Player
 • 901 battles
 • 468
 • Member since:
  10-11-2012

WORLD OF TANKS BLITZ İÇİN KLAN KURALLARI

 

Aşağıda World of Tanks Blitz’de klan oluşturma, katılma ve yönetme ile ilgili kuralları bulabilirsiniz. Klan kuralları Oyun Kurallarının bir parçasıdır.

 

Lütfen aşağıdaki kural ve sınırlamaların eksiksiz olmadığını ve olası her türlü saldırgan ve mütecaviz davranışı kapsamadığını unutmayın.

 1. Klan kaydı size ücret karşılığında sunulmaktadır. Kayıt ücreti klanı oluşturan oyuncunun hesabından kayıt anında otomatik olarak alınır.
 2. Klan üyesi sayısı 50 kişiyi geçmemelidir.
 3. Klan adı tam isim ve etiketten (kısaltma) oluşur.
 4. Tam klan ismi Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir.
 5. Tam klan ismi 2-25 karakter arası olmalıdır.
 6. Etiket sadece büyük Latin harfleri, tireler(-), alt çizgiler (_) ve rakamlar içerebilir.
 7. Etiket uzunluğu 2-5 karakter olmalıdır.
 8. Hem tan isim hem de etiket proje içerisinde eşsizdir. İsim doğrulama sırasında büyük/küçük harf dikkate alınmaz.
 9. Klanı oluşturan kişi ilgili alana Klan Sloganı girebilir. Klan Sloganı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabeleri küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Sloganının maksimum uzunluğu 100 karakterdir. Devam etmek için slogan bölümü doldurulmalıdır.
 10. Klanı oluşturan kişi ilgili alana Klan Tanımı girebilir. Klan Tanımı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabeleri küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Sloganının maksimum uzunluğu 1000 karakterdir.
 11. Tam ve kısaltılmış klan isimleri ve klan sloganları şu kurallara uymalıdır:
 • Herhangi bir organizasyona, çok sayıda insanda olumsuz tepki doğuracak insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş olduklarından tarihsel veya politik temsilcilere veya halen faal olanlar dâhil terörist oluşumların isimlerine veya temsilcilerine açıkça veya dolaylı yoldan ilişkili olamaz. İhlal örneği: her türlü Nazi özellikleri, kısaltma veya sembolleri, örn. “SS” ve Nazi temsilcilerinin adları, soyadları veya baş harfleri.
 • Irkçı veya ulusal üstünlüğe atıf içeremez veya herhangi bir ayrımcılığı ön plana çıkaramaz
 • Herhangi bir hakaret veya müstehcenlik ifade edemez
 • Pedofili, acizlik veya taciz sonucu ile ilişkili olamaz
 • Belirli bir etnik veya ırk grubuna hakaret edemez
 • Cinsel ilişki veya şiddet ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olamaz
 • Açıkça veya dolaylı olarak alkol veya madde kullanımına atıfta bulunamaz, yüceltemez.
 • Kısmen veya tamamen tescilli veya kayıtlı marka ve alametifarikalar içeremez
 • Klanın hatalı bir şekilde Yönetimin bir klanı olduğu fikrine yönlendirecek bilgiler içeremez
 • Müstehcen kısaltmalar, ifadeler veya sözler içeremez
 • Oyuncular ve Proje Yönetimi arasındaki lisans anlaşması şartlarını Projenin geçerli olduğu hukuk ülke dâhil asla ihlal edemez.
 • Projenin kaynakları veya Yönetim tarafından uygun olarak tanımlanmış diğer kaynaklar dışında dış Internet kaynaklarına linkler içeremez.

Hem tam isim hem de etiket, sloganlar ve klan tanımları yukarıdaki noktaları ihlal etmemelidir.

 1. Proje Yönetimi oyuncuların kurallara uyumunu izler ve her durumda kendi takdirlerinde konu bazında disiplin uygulamasında bulunur. Tam veya kısa ismi kurallara aykırı bulunan klan kayıt ücreti iade edilmeden dağıtılabilir. Yönetimin kurallara uymayan klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre verme hakkı vardır ancak zorunluluğu yoktur.
 2. Bu Kuralların herhangi bir ihlali Kullanıcı Anlaşması ve ilgili oyunun kullanımı ile ilgili diğer belgelerin otomatik ihlali sayılır ve klan oluşturucu veya klanı yönetme yetkisine dahil diğer kişilere karşı yaptırım için gerekçe oluşturur.