Jump to content


Poznámky k vydání verze 3.3


 • This topic is locked This topic is locked
1 reply to this topic

Kayi4ek #1 Posted 26 October 2016 - 09:37 AM

  Senior Sergeant

 • Player
 • 736 battles
 • 762
 • Member since:
  09-02-2013

NOVÝ OBSAH

 • Odměna „Chrabrý boj“ byla přidána do statistik po bitvě: úspěch bude zobrazen v kreditech a zkušenostech. 
 • Byly zavedeny nové úspěchy typu „Hrdina bitvy“: „Tankista odstřelovač“ a „Velká ráže“. Úspěch „Odstřelovač“ bude přesunut mezi „Čestné hodnosti“ a nebude se už nadále udělovat.
 • Do hry byla přidána první kamufláž vytvořená hráčem — Verdunský les. Bude se udělovat za splnění misí, nebo ji bude možné zakoupit pomocí zlaťáků.

VYVÁŽENÍ:

Vylepšení vyvážení pro americké stíhače tanků:

T28

 • Maximální rychlost se zvýšila z 18 na 20 km/h
 • Rychlost couvání se zvýšila ze 7 na 10 km/h
 • Pro podvozek T28VVSS T46 se rychlost otáčení změnila z 18 na 15 stupňů/s
 • Pro podvozek T28VVSS T56:
  • Rychlost otáčení se změnila z 20 na 17 stupňů/s
  • Průchodnost terénem na měkkém terénu se změnila z 2,3 na 2,1
 • Pro motor Ford GAFM2A1 se výkon zvýšil z 510 na 650 hp

Т28 Prototype

 • Maximální rychlost se zvýšila z 18 na 20 km/h
 • Rychlost couvání se zvýšila ze 7 na 10km/h
 • Pro podvozek  T28P E2 se rychlost otáčení změnila z 18 na 15 stupňů/s
 • Pro podvozek  T28P E4:
  • Rychlost otáčení se změnila z 20 na 17 stupňů/s
  • Průchodnost terénem na měkkém terénu se změnila 2,3 na 2,1
 • Pro motor Ford GAFM2A1 se výkon zvýšil z 510 na 650 hp

Т95

 • Rychlost couvání se zvýšila z 6 na 10 km/h
 • Pro podvozek T95HVSS se rychlost otáčení změnila z 16 na 12 stupňů/s
 • Pro podvozek T95HVSSM2 se rychlost otáčení změnila z 18 to 15 stupňů/s
 • Pro motor Ford GAFM2A1 se výkon zvýšil z 510 na 650 hp

MAPY

 • Mapa „Doly“ byla aktualizována a přepracována:

o    Střed mapy

Důl uprostřed mapy se zmenšil: oblast se zúžila a je lépe vyvážena, co se týká interakce s ostatními částmi mapy. Kryté pozice byly vyváženy a vegetace zůstala pouze v takticky důležitých oblastech, aby nebránila pohybům hráčů během dynamického boje. Hráči, kteří nyní dokážou tuto oblast rychle ovládnout, budou mít příležitost k útoku na nepřátelská vozidla, která se budou přibližovat z výchozích pozic. Načasování vstupu do oblasti bylo pečlivě vyváženo.

Terén sjezdů z prostřední části je nyní hladší a bylo přidáno několik nových krytých pozic, aby byla hra více rozmanitá i pro hráče, kteří nedokáží ovládnout důl. Střelba napříč touto oblastí z pozic stíhačů tanků je nyní obtížnější, takže hráči mohou uprostřed strávit více času bez rizika, že budou zasaženi z křoví.

o    Výchozí pozice

Výchozí pozice byly nepatrně rozšířeny, rozděleny do dvou skupin a rozděleny do předpokládaných oblastí boje: střední a lehké tanky — směrem k dolu, těžké tanky — směrem k městu, a stíhače tanků — nepatrně dozadu za tým, aby mohly analyzovat situaci a vybrat si nejdůležitější oblast, na kterou se zaměří.

 

o    Město

Oblast města prošla nejvýraznějším zlepšením: byly přidány četné budovy a cesty nyní vedou hráče přímo do srdce bitvy, místo na okrajové části mapy. Průjezdy do města se rozšířily; bylo přidáno několik pozic pro boj v druhé linii. Ve vztahu ke klíčovým bodům oblasti (kostela uprostřed a skály poblíž kopce) bylo pečlivě vyváženo načasování vozidel. Pozice pro stíhače tanků, umožňující palbu napříč oblastí města, byly přepracovány. Nyní jsou téměř identické a vozidla přicházející z města mají díky četným krytým pozicím a křovinám šanci na přiblížení k nepříteli, který čeká v záloze, bez toho, aby byla poškozena. Kruh obsazování základny byl také přesunut do oblasti města, aby to této části mapy přitáhl více těžkých tanků. Obsazení základny je snazší a je téměř nemožné obsazování vynulovat palbou z kopce.

 • Kruh obsazování základny byl umístěn na křižovatku ve městě.

o    Oblast majáku a zálivu

Oblast majáku a zálivu byla přepracována. Dříve mohl nepřítel ukrytý v této oblasti způsobit, že bitva skončila remízou, protože bránil hře uprostřed mapy. Nyní jsou oblasti majáku a zálivu vysokorychlostní, určené pro rychlé útoky do týlu nepřítele. Cíle těchto manévrů představují buď nepřátelská vozidla čekající okolo oblasti výchozí pozice, nebo neopatrné stíhače tanků v křovinách. Byl posunut důraz různých zón mapy. Maják je nyní oblast horního týmu, která mu umožňuje ze spojenecké oblasti palbu průjezdem do středu mapy, a záliv s ostrovy představuje oblast dolního týmu, která umožňuje palebnou podporu spojenců, když se přibližují ke středu z oblasti dolní výchozí pozice.

 • Již není možné z majáku střílet napříč celou mapou. Útoky z této oblasti nyní směřují směrem k nepřátelským výchozím pozicím či k průjezdům směrem k vodě.

o    Pozice stíhačů tanků na mapě

Pozice stíhačů tanků na mapě byly pečlivě vyváženy. Načasování přístupu k pozicím bylo vylepšeno. Každá skupina pozic pro stíhače tanků má nyní dva sektory s různými směry. Jeden míří směrem k majáku, a druhý směrem k prostředku mapy. Nové pozice byly přidány do oblastí hlavních výchozích bodů, což ovlivňuje hru ve městě a poblíž dolu. Nyní může být neopatrný rychlý tank poblíž vstupu do dolu zasažen nepřátelskou palbou z oblasti výchozí pozice.

o    Testování mapy ve výcvikových místnostech

Na základě testování mapy ve výcvikových místnostech byly provedeny následující opravy:

 • Bylo znovu vyváženo načasování vozidel pro klíčové body na mapě.
 • Terén na úpatí kopců byl vyhlazen, aby se předešlo zasekávání vozidel.
 • Průjezdy do vody z vyvýšené oblasti byly vyhlazeny.
 • Modely budov, které umožňovaly vjezd dovnitř, byly opraveny.
 • Průjezdnost mapy byla upravena. Nyní odpovídá vizuálnímu ztvárnění terénu.
 • Hustota křovin a stromů byla přepracována, aby došlo k odstranění neviditelných křovin.
 • Několik skalisek bylo přesunuto/přepracováno.
 • Neplánované vstupy na několik míst byly uzavřeny.
 • Vinná réva se snížila a zúžila, aby nebránila pohybu vozidel s nízkým profilem.
 • Minimapa byla aktualizována.
 • Byla přidána tráva a efekty, osvětlení je nyní teplejší.
 • V hlavních herních oblastech bylo odstraněno několik nadbytečných sekcí plotů.
 • Ozvučení mapy bylo zcela přepracováno a bylo přidáno mnoho nových zvukových efektů.
 • Pro výkonná zařízení bylo přidáno několik překvapení.
 • Na mapách byly provedeny určité opravy:
  • Na mapě Průplav byl odstraněn neplánovaný průjezd na kopec a vstup do domu, kolize zničených objektů byly smazány, byly přidány pozice umožňující palbu přes sloupy a byly odstraněny visící objekty.
 • Halloweenská verze mapy Rockfield byla nahrazena za běžnou mapu „Rockfield“.
 • Byly vylepšeny vizuální efekty mapy „Horský potok“.
 • Na mapě „Zimní Malinovka“ byly vylepšeny ledové textury.

TURNAJE

 • Byla implementována tabulka turnaje pro systémy „Každý s každým“ a „Vyřazovací systém na jednu porážku“, která zobrazuje stávající a předchozí turnaje.
 • Byla přidána podpora režimu Nadvláda.
 • Byla přidána podpora pro nové statusy registrace TMS: nyní je během a po registraci do turnaje zobrazen správný status turnaje, když zápasy nezačaly.
 • Tlačítko pro účast/založení týmu je viditelné před registrací. Byla přidána chybová zpráva pro případy, kdy není tlačítko k dispozici.
 • Zarovnání týmů na obrazovce zápasu bylo opraveno: nyní se tým, který hráč prochází, zobrazí nalevo.
 • Problém, při kterém bylo tlačítko „ZÚČASTNIT SE“ zobrazeno po zrušení registrace do turnaje, byl opraven.
 • Problém, při kterém byla tlačítka „PROFIL“ a „SMAZAT“ aktivní poté, co byl hráč vyloučen z týmu, byla opraven.
 • Bylo vylepšeno grafické ztvárnění obrazovky zápasu týmu.
 • Byla vylepšena turnajová procedura pro případy, kdy bylo dosaženo limitu účastníků, ale termín registrace nevypršel.
 • Do hlavičky turnaje byl ke sloupcům „kolo“ a „fáze“ navíc přidán sloupec „skupina“.

DIVÁCI

 • Pro diváky byly v režimu volné kamery realizovány hladké kolize s vodou.
 • V režimu diváka bylo opraveno zobrazení barev týmu: nyní je jeden tým vždy červený a druhý vždy modrý.

OBECNÉ OPRAVY A VYLEPŠENÍ

 • Byl přepracován proces nákupu zásob, spotřebních doplňků a vybavení. Nyní, když vyměníte jeden předmět za druhý, bere se v potaz rozdíl v ceně (stejně jako u kamufláže). Navíc budou hráči moci nahradit vybavení bez toho, aby ho museli prodat:
  • Pokud jsou ceny namontované a nového vybavení stejné, bude vybavení nahrazeno zdarma.
  • Pokud ej cena namontovaného vybavení vyšší, než cena nového, tak se 50 % z rozdílu vrátí hráči.
  • Pokud je cena namontovaného vybavení nižší, než cena nového, bude chybějící množství kreditů hráči strženo.
 • Byla přidána funkce, která ukončuje bitvu uplynutím času, pokud hráč z jednoho týmu opustí výcvikovou místnost a hráč z druhého týmu je divák.
 • V herním chatu bylo optimalizováno zobrazení seznamu a historie zpráv.
 • Změnil se zvuk motoru T-54 ltwt.
 • Pro zařízení 
  • iPad Mini 4 WiFi
  • iPad Mini 4 Cellular
  • iPad 6 WiFi
  • iPad 6 Cellular
  • iPad Pro WiFi
  • iPad Pro Cellular
  • iPad Pro 9.7 WiFi
  • iPad Pro 9.7 Cellular
  • iPhone SE
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus

je ve výchozím stavu nastavena nízká kvalita rostlinstva. Nastavení rostlinstva bude vynulováno do výchozího stavu.

CHYBY

 • Šablona „Skvělá bitva!“ už nadále nepřekrývá výsledky bitvy.
 • Barva zaměřovače, když dojdou granáty, byla změněna zpět na červenou.
 • Chyba s animací pro mise, která překrývala dokončení mise ve výsledcích bitvy, byla opravena.
 • Chyba s granátem, který šel při maximální vertikální elevaci mimo zaměřovač, byla opravena.
 • Chyba, při které režim nadvláda trval příliš dlouho a tým prohrávající na vozidla stíle dokázal vyhrát na body, byla opravena.
 • Chyba, při které byla historie spojená přidělováním misí ovlivněna bitvami ve výcvikové místnosti, byla opravena.
 • Chyba, při které oba týmy v režimu Nadvláda získaly 1 000 bodů, a jeden z nich byl vítězem, byla opravena. Nyní se taková bitva považuje za remízu.
 • Chyba, při které byl zakladatel výcvikové místnosti členem týmu B, a bitva nemohla začít pouze s jedním hráčem, byla opravena.
 • Chyba, při které mise v četě byla splněna hráčem, jenž v četě nebyl, ale pouze dostal pozvánku do čety, byla opravena.
 • Chyba, při které aplikace nereagovala na žádná klepnutí na obrazovce „Klepněte, abyste mohli hrát“, byla opravena.
 • Barva textu řetězce „Klepněte na libovolné tlačítko“ na obrazovce „Klepněte, abyste mohli hrát“, byla opravena.
 • Texty oznámení a popisů ve hře byly opraveny. 
 • Obecné chyby a pády klienta byly opraveny.


konecek_1 #2 Posted 02 November 2016 - 11:18 AM

  Private

 • Player
 • 6351 battles
 • 8
 • [AUS11]
 • Member since:
  02-20-2016
Hlavne ty oceneni za bitvu. Prijde mi znto ted davaji podle generatotu nahodnych cisel. Jak muze nekdo kdo trikrat vystrelil a nikoho neznicil dostat oceneni za 3 znicene tanky z toho 2 a dalsi jednim granatem? :-(
1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users